Escenaris del Brexit

31 d'octubre = -327 dies pel BREXIT = 12 mesos de transició?

 • El Brexit s’ha prorrogat fins el 31 d’octubre de 2019.
 • En aquest període s’hauran d’anar definint les condicions en que Regne Unit sortirà de la UE28.
 • Els escenaris possibles son molts i segueixen oberts: que RU continuï a la UE, una Espai Econòmic Europeu, una Associació de Lliure Comerç, Una Unió Duanera, un Acord de Lliure Comerç o un Hard Brexit.

MODEL NORUEC

Espai econòmic Europeu
 • Formar part del Mercat Únic però no de la Unió Duanera
 • Pot negociar acords amb tercers països
 • No tenen vot en la presa de decisions
 • Han de contribuir en el pressupost de la UE

PAÍS TERCER

- Hard Brèxit - sortida sense acord
 • No ha d’adoptar polítiques ni regulacions de la UE
 • Sobirania en acords amb la UE i països tercers
 • No existeix lliure moviment de persones o béns
 • No contribueix en el pressupost europeu
 • Aplicació d’aranzels i Controls Duaners

MODEL SUÍS

Acords bilaterals de lliure comerç
 • Sobirania en acords amb la UE i països tercers
 • Sense representació en la presa de decisions de la UE
 • Lliure moviment de persones i béns
 • Han de contribuir en el pressupost de la UE (limitadament)